ศรีธนาเทรด :จำหน่าย:เข็มจักรอุตสาหกรรม
มีหลากหลายของเข็มจักรให้เลือก ขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งาน เช่น เข็มจักรอุตสาหกรรม/ เข็มจักรปัก/ เข็มจักรเย็บ /เข็มจักรพ้ง/เข็มเย็บกระสอบ เป็นต้น